ارسال به بلک لیست

تاريخ ثبت : ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶ و ۰۲ دقیقه

ارسال به بلک لیست به سامانه پیام کوتاه صلابت رایانه سپاهان اضافه شد.

کاربران میتوانند ازین پس به افرادی که خطوط خود را بلک لیست کرده اند پیام خود را ارسال کنند